Stationär skruvkomprimator

Största användningen av stationära skruvkomprimatorer är för papp och trä. De fungerar så att materialet sönderfördelas till småbitar vilket medför att avfallsmängden kan ökas inne i containern. Skillnaden mellan skruvkomprimator och den andra metoden med pressning är att mängden som hanteras ökar viktmässigt med omkring 30 till 35 procent. Vinsten blir därför stor genom att transporter minskar och man tjänar både ekonomiskt och ur miljösynpunkt.

Stationär skruvkomprimator

Rejäla skruvkomprimatorer

skruvkomprimatorEn vanlig storlek för en container till skruvkomprimator är omkring 20 till 30 kubikmeter och själva komprimatorn väger omkring 2 ton. De bästa på marknaden har stora och rejäla inkast så att även restmaterial av större och skrymmande art kan förpassas in i processen. Ett medeltal för de maskiner som finns på marknaden är omkring femton varv per minut som skruven snurrar.

Skillnaden mellan skruvar och pressar är att skruvkomprimatorn arbetar kontinuerligt. Med pressarna måste man vänta på att pressen skall återvända innan nytt material kan fyllas på. Men även skruven komprimerar det malda restmaterialet så att utrymmet fylls optimalt. Till de flesta anläggningar av denna sort kan en extra container anslutas för att undvika driftsstopp. En skruvkomprimator är en tämligen tyst maskin där skruven servas kontinuerligt med central automatisk smörjning.

Stora vinster för samhälle och företag

skruvkomprimatorIndustri- och byggsektorn har ett stort behov att ta hand om överflödigt material som olika produkter av trä och exempelvis wellpapp. Då dessa skall förbrännas vid anläggningar som svarar för detta blir transporterna dit av vikt för att kunna hanteras rätt. Med stationära anläggningar för avfallshantering som skruvkomprimatorer minskar behovet av transporter avsevärt. I Sverige finns ett flertal företag som tillhandahåller all slags utrustning för avfallshantering och komprimering. Att behovet är stort beror på de stora vinster som användarna kan göra för dessa omkostnader som omhändertagandet av emballage och liknande produkter utgör.