Kanalpressar

Speciellt dagligvaruhandeln har behov av att pressa ihop sitt avfall, som i stort sett består av wellpapp i kartonger, plast och andra liknande restprodukter. Men det kan gälla även andra butiker och verkstäder där en stor volym av nämnda produkter genereras. Komprimeringen görs som regel av bal- eller kanalpressar. Den sistnämnda är särskilt lämplig för stormarknader och denna typ av storhandel där mycket förpackningsmaterial skall avlägsnas. Balpressar fungerar genom samma princip men är mer lämpade för mindre butiker. De större som anser att den större kanalpressen behövs kan vara gallerior och handelscentrum där en stor kapacitet är av nöden och utrymmet som behövs är inte så mycket större än balpressar. Kanalpressarna finns dessutom i olika storlekar.

Kanalpress

Storleken är av betydelse

Man väljer kanalpress efter mängden avfall samt efter hur stor balvikt man önskar. Maskinerna pressar och slår ihop balarna med ståltråd. Balarna kan sedan lagras beroende på utrymme. Man kan även koppla till ett transportband för att skjuta iväg balarna och en annan fördel är att den kan placeras nära där man har de avfallsprodukter som skall komprimeras. Kanalpressen är ett alternativ för detaljhandel och verkstäder i konkurrens med balpressar. Andra pressar för liknade arbeten är petpressar, burkpress, kärl och säckpressar samt glaskross som exempel. Behovet av denna typ av avfallshantering ökar i takt med mer konsumtion och krav på modernare arbetsmetoder. Man kan jämföra olika pressar men de flesta slagen är ganska fyrkantiga och kompakta till formen utom kanalpressen som då är mer längdriktad.

Hur ser framtiden för sopor ut?

Alla sorters pressar och komprimatorer till samhällets tjänst är maskiner som den vanlige privatpersonen inte ofta kommer i kontakt med såvida man inte arbetar på ett ställe där en sådan används. Men de som ser en sopbil betraktar faktiskt en annan komprimerande maskin, vilken bilen bär som last. I en livsmedelsbutik som de flesta besöker då och då kan man se hur personalen packar upp varor ur kartonger, andra varor är omslutna med plast. Det är dessa som butiken sedan behöver bli av med. Om de inte komprimeras i bal- eller kanalpress skulle volymen bli ohanterlig. Man kan tycka att vårt konsumtionssamhälle inte borde producera så mycket restprodukter, men i dagens läge finns tyvärr ingen annan lösning.