Avfall och återvinning

ÅtervinningFör att kunna hantera det avfall som privatpersoner och företag producerar krävs utrustning där avfallet tas om hand på rätt sätt. Främst är det kommunerna som svarar för att ta hand om sopor och annat förbrukat. För hushållssopor har de flesta kommuner numer inrättat ett system där hushållen sorterar förpackningar och matavfall i olika kärl. Dessa är ordnade i två större behållare och dessa töms i en sopbil på så sätt att produkterna fortfarande hålls isär. Dessa artiklar kan sedan återvinnas i olika processer för bland annat glas, papper och metall.

Vissa så kallade grovsopor måste hushållen lämna för deponi som ordnats på strategiska platser kring tätorter. Där är det främst containers som utgör den utrustning som tar hand om varorna. En mycket stor del i deponi är trädgårdsavfall och detta förbränns i stora förbränningsanläggningar. Även hushållsmaskiner som tvätt- och diskmaskiner, kyl och frys tas om hand vid deponianläggningar. Numer hanteras även en stor mängd elektronik.

Kommunen samlar in

Sopsäckar är nu mer ganska förlegat och man kan säga att den vanligaste utrustningen för återvinning är kärl och containers. Förutom de vanliga hushållssoporna finns speciella kärl där hushållen sorterar batterier och glödlampor. Förr i tiden var det hushållen själva som fick ansvara för anskaffning av lämpliga sopkärl. Med nyare regler om arbetsmiljö skulle dessa vara utformade på så sätt att sopbilen kunde lyfta in dem i lastutrymmet maskinellt. Samma princip gäller för de nya kärlen för sopsortering men i dessa fall står kommunerna för kärlen. I slutänden är det ändå kommuninnevånarna som betalar för all sophantering via skattsedeln.

Pantsystemet är framgångsrikt

PantFör industrin krävs större och stadigare utrustning för att ta hand om byggnadsavfall, metaller och andra utrymmeskrävande material. I stort sett består denna utrustning av containers som kan variera i storlek från ett par kubikmeter upp till tjugo eller mer. Andra maskiner som används för återvinning är i systemet med flaskor och burkar. Aluminiumburkar utgör den största delen och genom systemet med pant har man lyckats att återta omkring 90 procent av alla burkar för öl och läsk.