Zink-nickel

Zink-nickelVad innebär korrosion? Korrosion är ett mer formellt begrepp för ”frätning” och syftar till den process som sker när ett visst material helt löses upp i samband med en bestämd kemisk reaktion. Ordet korrosion kommer från det latinska ordet ”corrodere” som i enkla drag betyder just ”fräta sönder”. Främst brukar man inkludera metaller till den typ av material som utsätts för korrosion, vilka uppkommer från bland annat järnockra och limonit.

Hur fungerar korrosionsskydd?

Det är en metod som används för att skydda plåt och stål från att rosta och frätas sönder. Skyddet beläggs direkt på materialytan (som bör vara helt ren) innan man kan måla eller lacka på nytt. Det finns olika sätt att applicera korrosionsskyddet, man kan spruta på ytan, stryka med pensel eller belägga ytan via elektrolytiskt bad.

Zink-nickel

Korrosionsskydd med zink-nickel används för att skydda material och appliceras via så kallad elektrolytisk ytbehandling. Zink smälts samman (legreras) med nickel metall för att skapa ett väl skydd mot korrosion. Den här typen av legrering är framför allt gynnsamt för att undvika korrosion på rostfritt stål i väldigt utsatta och hårda miljöer (exempelvis höga temperaturer).